APA Short Courses – Study Short Courses

Filed in General by on October 18, 2023

Afrikaanse Protestantse Akademie is education institution in Africa and here we have discussed about Afrikaanse Protestantse Akademie Short Courses offered at Afrikaanse Protestantse Akademie for undergraduate, PhD, postgraduate, Masters and research degrees. Enhance your career with flexible learning through Afrikaanse Protestantse Akademie Short Courses and distance learning postgraduate options.

Find a course and study Short Courses today with Afrikaanse Protestantse Akademie .

Afrikaanse Protestantse Akademie Short Courses 2023/2024 academic year!

Ons bied ‘n BDiv-graad aan wat ‘n volledige graad in Teologie is en alhoewel reformatories van aard is dit nie denominasie gebonde nie. Ons bied ook ’n unieke BA-graad aan wat toegang verleen tot beroepe soos onderwys, sielkunde, taalberoepe, asook menige veelsydigheidsberoepe. Nagraads bied die APA tans ‘n afstandsgebaseerde Nagraadse Gevorderde Onderwys Sertifikaat (NGOS of in Engels PGCE) aan in die Senior Fase (gr. 7-9) en Verdere Onderwys en Opleiding (gr. 10-12).

BACCALAUREUS ARTIUM/BACHELOR OF ARTS (BA)

GEAKKREDITEER – SAQA ID: 61409

BACCALAUREUS DIVINITATIS/BACHELOR OF DIVINITY (BDiv)

GEAKKREDITEER – SAQA ID: 111897

NAGRAADSE ONDERWYSSERTIFIKAAT VIR DIE SENIOR- EN VERDERE ONDERWYS EN OPLEIDINGSFASE (NGOS)/POSTGRADUATE CERTIFICATE IN EDUCATION FOR SENIOR PHASE AND FURTHER EDUCATION AND TRAINING (PGCE)

GEAKKREDITEER – SAQA ID: 99727

Afrikaanse Protestantse Akademie Short Courses

Important: Please contact or visit the official website of Afrikaanse Protestantse Akademie for detailed information at www.apa.ac.za/ .